Ga direct naar inhoud

Transformeer uw organisatie

In het snel evoluerende landschap van nu zijn data en AI van het grootste belang geworden om te kunnen anticiperen op zakelijke uitdagingen en in te kunnen spelen op de behoeften van klanten.

Om relevant te blijven heeft u een diep, holistisch begrip van de klant nodig en moet u open staan voor nieuwe manieren van zakendoen. We ondersteunen organisaties bij het opstellen van een uitgebreide strategie die de digitale mogelijkheden, data en AI verbindt op drie belangrijke gebieden, om betrokkenheid te stimuleren, uitdagingen te overwinnen en activiteiten te optimaliseren:

Customer First: uw klanten op een nieuwe manier werven, betrekken en behouden door middel van inzichten op basis van data.

Intelligent Industry: gebruikmaken van data en inzichten om nieuwe bronnen van waarde te leveren.

Enterprise Management: data gebruiken om systemen, processen en mensen samen te voegen om transformatie op meerdere niveaus mogelijk te maken.

In de digitale economie viert data hoogtij. Onze toonaangevende Insights & Data-methode ondersteunt organisaties bij het creëren van een verbonden en holistische datastrategie, die inspeelt op wat klanten nodig hebben, wat de branche nodig heeft en hoe het bedrijf daaraan kan voldoen.

Wat we doen

Klanten zijn mensen. Om in een wereld waarin de klant centraal staat resultaten te boeken, moeten organisaties menselijker worden in de manier waarop zij de klanten die zij bedienen werven, binden en behouden.

De klantrelatie is niet langer transactioneel. Klanten zijn daarentegen loyaal aan de bedrijven die hun behoeften begrijpen, hun problemen oplossen en hun waarden delen.

We ondersteunen klanten bij het transformeren van hun activiteiten en het creëren van klantgerichtheid voor alle bedrijfsfuncties, door middel van data en AI. We werken samen met klanten om een uitgebreide transformatiestrategie op te stellen, op basis waarvan het bedrijf nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen, de klantervaring kan personaliseren en betrokkenheid kan stimuleren voor belangrijke zaken als doelstellingen, duurzaamheid en sociale impact. Zo creëren ze een sterkere, gepersonaliseerde en menselijke verbinding waarbij de klant centraal staat.

De toekomst van de industrie is intelligent. Organisaties in alle sectoren moeten data en inzichten in elk aspect van het bedrijf inbrengen om aan de behoeften van de klant te voldoen en kansen op de markt te benutten.

Data en AI zijn onlosmakelijk verbonden geraakt met succes. Deze mogelijkheden, samen met bijbehorende technologieën zoals IoT, cloud, 5G en robotica, zijn de hoeksteen van elke transformatie en de sleutel tot het ontwikkelen van intelligente producten, bedrijfsactiviteiten en ondersteuning op schaal.

Met onze hulp kunnen organisaties gegevens en inzichten benutten om een transformatie te stimuleren in verschillende sectoren en nieuwe bronnen van waarde te leveren voor het bedrijf. We werken samen met klanten om een digitale volwassenheid mogelijk te maken die nodig is om over te schakelen naar een op service en resultaten gebaseerd leveringsmodel en om de mogelijkheden van een Intelligent Industry waar te maken.

Snel evoluerende customer preferences en marktuitdagingen vereisen dat bedrijven zich sneller en vaker dan ooit tevoren aanpassen en reageren.

In dit digitale landschap zijn data meer dan een gids, data stimuleren veranderingen, waardoor bedrijven systemen en processen kunnen samenvoegen en mensen transformaties op meerdere niveaus tot uitvoering kunnen brengen.

Organisaties kunnen gebruikmaken van geschaalde process mining en datagestuurd procesbeheer om hun transformatie te versnellen met minimale kosten, risico’s, verstoringen en vertragingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van onze diepgaande expertise met verouderde en cloudbeheerde services; door onze sterke partnerschappen met grote leveranciers van enterprise management; door gestandaardiseerde, bewezen methodologieën; door geavanceerde automatiseringsmogelijkheden; en oplossingsversnellers.

Stem af op de podcast

Stem af op onze podcast om te ontdekken waar AI nu staat en hoe ver het ons morgen kan brengen.

Maak kennis met onze experts

Marc De Forsanz

Data & AI for Customer first Leader 

Sergey Patsko

Data & AI for Intelligent Industry leader ​
I partner with my clients to drive Digital Transformation through Data & Artificial Intelligence: facilitate digital strategy sessions, design thinking workshops, Data Science use cases scoping, and road-mapping. We collaborate to establish enterprise-wide AI Centers of Exellence, AI Trust framework, ways to built and deploy Machine Learning applications in production, at scale. I also run Business of AI training for CxOs.

Marek Sowa

Expert in Machine Learning