Skip to Content

Vastuullisen sijoittamisen ytimessä ovat ympäristö ja sosiaalinen vastuu

Capgemini
1 Feb 2023

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa? Kuinka vastuullisuuskysymykset näyttäytyvät muuttuvassa sijoittajakunnassa? Entä millaisilla eri keinoilla OP mahdollistaa asiakkailleen vastuullista sijoittamista?

Capgeminin On pulse -podcastissa ollaan kestävän kasvun jäljillä! Vastuullisuudesta on puhuttu paljon, mutta nyt sanat eivät enää riitä: tarvitaan tekoja, jotka aiheuttavat muutosta omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Tässä podcastissa kestävää kasvua etsivät Capgeminin Head of CX & Design Nina Antipin sekä Director of Automation Jaakko Lehtinen. Ninan intohimona on auttaa organisaatiota saavuttamaan täysi potentiaalinsa, Jaakko taas auttaa yrityksiä ymmärtämään älykkään prosessiautomaation mahdollisuuksia. Nina ja Jaakko saavat joka jaksossa seurakseen vaihtuvia asiantuntijavieraita, jotka jakavat oppinsa teoista, joilla vastuulliset innovaatiot on tuotu osaksi päivittäistä toimintaa ja yrityskulttuuria.    

On Pulse -podcastin viidennessä jaksossa vieraaksi saapuvat Annika Esono Manninen sekä Tuomas Virtala. Tuomas Virtala on OP:n omaisuudenhoidon johtaja ja hänellä on 24 vuoden kokemus sijoittamisesta ja varainhoidosta. Esono Manninen toimii OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtavana ESG-asiantuntijana ja vastaa varainhoitoliiketoiminnan kestävän sijoituksen ratkaisuista.

Omaisuudenhoito hallinnoi OP:n kattavaa rahastovalikoimaa, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita ja kiinteistösijoituksia. Tuotevalikoimaan kuuluu laajasti kansainvälisten yhteistyökumppanien rahastoja sekä ammattimaisille sijoittajille suunnattuja tuotteita.

Vastuullisuusraportoinnista tulee yhtä tärkeää kuin tilinpäätösraportoinnista

Yksinkertaisuudessaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että ympäristö ja sosiaalinen vastuu huomioidaan sijoituspäätöksiä tehdessä siten, että se tukee sijoitustoimintaa ja sijoittajien tavoitteita. OP Varainhoidon toiminnassa vastuullinen sijoittaminen näkyy monella tavalla, kertoo Tuomas Virtala:

”Meillä on kattavasti vastuulliseksi tunnistettuja sijoitustuotteita, esimerkiksi temaattisia rahastoja, kuten vähähiiliset rahastot. Jo nimi kertoo, mitä sillä yritetään saada aikaan. Lisäksi on vaikuttavuussijoittamista, jossa peruslähtökohtana on, että sijoittamisen ja tuottoisuuden lisäksi pyritään saamaan aikaan vaikuttavuutta.”

Vastuullinen sijoittaminen ja siihen liittyvä sääntely tuovat lisätyötä, muun muassa syvällisen raportoinnin ja data-analyysin muodossa.

”Nykypäivänä ei voi miettiä sijoituspäätöksiä miettimättä ESG-asioita”, summaa Esono Manninen.

Capgemini Inventin ESG Performanceraportin mukaan rahoituslaitosten pitäisi nykyään ottaa huomioon niin sanottu double bottom line. Termillä tarkoitetaan liiketoimintastrategiaa, joka sisältää sekä taloudellisen kannattavuuden että sosiaalisen näkökulman. Nämä asiat kulkevatkin käsi kädessä, tietävät Esono Manninen ja Virtala.

”Varainhoitajana mietin, mitä double bottom line tarkoittaa meidän sijoituskohteillemme. On tärkeää ymmärtää, kuinka sijoituskohteet huomioivat niille olennaisia asioita”, Esono Manninen kuvailee.

Finanssimarkkinatoimijoille ja varainhoitajille olennainen osa omaa työtä on ymmärtää muuttuvat asiakastoiveet sekä muuttuva sijoitusympäristö – vastuullisuusasiat on siis huomioitava.

”Vastuullisuusraportointi on tulossa yhtä tärkeäksi kuin tilinpäätösraportointi. Jos sitä ei osaa tehdä kunnolla, joutuu ongelmiin. Vastuullisuusasiat voivat isossa kuvassa heikentää kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, koska siihen pitää investoida esimerkiksi kouluttamalla ihmisiä sekä hankkimalla dataa”, Virtala kertoo.

Pidemmällä aikavälillä double bottom line saisi kuitenkin Virtalan mukaan yhdistyä siten, että on olemassa yksi bottom line: kun molempia asioita otetaan huomioon, mennään kohti samaa maalia.

Yksityisasiakkaiden toiveet ovat arvopohjaisia

Onko sijoitustoiminnassa ja sen vastuullisuudessa ja niihin liittyvissä odotuksissa eroja riippuen siitä, onko asiakkaanne yritys tai kuluttaja? 

Vastuulliseen sijoitustoimintaan liittyvissä odotuksissa ja toiveissa on selkeitä eroja riippuen siitä, onko asiakkaana kuluttaja vai yritys. Yksityisasiakkailla pelissä on omat rahat ja heidän toiveensa ovat usein hyvin arvopohjaisia:

”Joku kuluttaja voi olla sitä mieltä, että Itämeri pitäisi saada pelastettua sijoittamalla ja jotain toista taas kiinnostaa erityisesti tasa-arvoasiat. Toiveet, jonka päälle pitäisi rakentaa rahasto, voivat olla todella spesifejä”, tietää Virtala.

Toisessa ääripäässä taas ovat instituutiosijoittajat, joiden varallisuutta hoitavat palkatut sijoitusvastuulliset – kyseessä on siis edustettu varallisuus. Koska sijoituspäätöksiä tekevät ovat vastuussa muille kuin itselleen, vaatimus todistaa tekemisen taso on korkeampi.

Asiakastoiveiden lisäksi myös maailmantilanne vaikuttaa sijoitustoimintaan sääntelyn muodossa. Kuitenkin erityisesti asiakkaiden vaatimustaso sekä paine vastuullisuuteen liittyen kasvaa koko ajan. Esono Manninen on nähnyt asiassa massiivisen muutoksen: asiakkaat eivät 5 – 10 vuotta sitten tulleet edes ajatelleeksi, että vastuullisuutta voisi huomioida sijoittamisessa. Nykyään kaikki kysyvät asiasta.

”Tietenkään kaikkien toiveita ei voi aina miellyttää ja meidän vastuullamme on myös tehdä fiksuja ratkaisuja, ei pelkkä vastuullisuus edellä. Onneksi tarjolla on erilaisia tuotteita, joilla voi valikoida, haluaako sulkea omista sijoituksistaan pois vaikka koko tietyn toimialan”, Esono Manninen muistuttaa.

OP osana isompaa muutosta 

Capgeminin Equipping Financial Services for the ESG Era -raportissa listataan ESG:n mittaamiseen liittyviä haasteita. Raportissa ongelmaksi esitetään kolme pääteemaa; ESG:hen liittyvä data on kuin neula heinäsuovassa eikä terminologiaa ole standardoitu. Myös ESG:hen liittyvät lähestymistavat ovat siiloutuneet ja pirstaloituneet.

”Kaikki edellä mainitut kohdat ovat totta ja asioita, joista on puhuttu jo vuosia. Nykyään palveluntarjoajien tuottamaa dataa voi olla jo liikaa ja kyse on siitä, miten siitä osaa suodattaa olennaisen. Terminologian haaste on, että puhutaan yhdellä termillä mutta puhujat keskustelevat eri asiasta. Veikkaan, että uusia termejä on tulossa lisää ja nykypäivänä ollaan muutenkin menossa paljon parempaan suuntaan”, Esono Manninen pohtii.

Esono Manninen muistuttaa myös, että tiettyjä asioita on helpompi mitata. Esimerkiksi ilmastoa varten on olemassa paljon mittareita ja menetelmiä, kun taas paljon puhutusta biodiversiteetistä pohditaan vielä, miten sitä oikeasti pystytään mittaamaan.

”Asiakkaat vaativat meiltä omaa näkemystä. Meidän on oltava osa ratkaisua ja sijoitettava rahat paikkoihin, jotka edistävät oikeita asioita. Näin voimme organisaationa vaikuttaa siihen, miten vastuullisuuteen suhtaudutaan ja miten sitä priorisoidaan yrityksissä. Tulevaisuuden muutokset vaativat meiltä myös jatkuvaa uuden oppimista”, Virtala toteaa.

Sijoittajat taas voivat vaikuttaa omalla aktiivisella omistajuudellaan eli käymällä dialogia yhtiöiden kanssa ja asettamalla niille vaatimuksia. Myös yhtiökokousten äänestysvaltaa ja puheenvuoroja kannattaa hyödyntää.

Tulevaisuus tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia myös vastuulliseen sijoittamiseen. Virtala huomauttaa, että vihreä siirtymä ja hiilipäästöjen vähentäminen tuovat uusia ratkaisuja ja teknologiaa – eli uusia sijoitusmahdollisuuksia.

”Myös regulaatio on massiivinen muutosvoima, sillä se pakottaa kaikki osallistumaan ja puskee tekemään asioita enemmän ja paremmin. Asiakkaiden kohdalla muutosta tulee luonnostaan silloin, kun isot sijoitusvarallisuudet siirtyvät uusille sukupolville. Näin sijoittajakunta arvoineen ja mieltymyksineen muuttuu”, Esono Manninen lisää.

Jakson lopuksi Nina ja Jaakko esittävät kaikille vierailleen saman kysymyksen: minkä haasteen haluaisitte heittää muiden suomalaisten yritysten vastuullisuusjohtajille?

”Yhteistyö on tärkeää ja sille kannattaa miettiä erilaisia mahdollisuuksia. Näin kaikki pääsevät pidemmälle”, Esono Manninen sanoo.

”Haasteeni on asian aito integroiminen omaan tekemiseen sekä sen ymmärtäminen, että vastuullisuus tulee oikein tehtynä olemaan investointi tulevaisuuteen”, kiteyttää Virtala.     

Kuuntele On Pulse -podcastia Spotifyssä. 

Tutustu ja tilaa podcast.